Bona Nova

🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐

Bona Nova to projekt digitalizacji kroju Bona, zaprojektowanego w 1971 roku przez twórcę polskich banknotów, pana Andrzeja Heidricha. Naszym założeniem oprócz nadania mu cyfrowej formy jest poszerzenie istniejącego zestawu znaków, opracowanie kapitalików, znaków alternatywnych oraz wielu funkcji zecerskich. We współpracy z autorem powstały dwie nowe odmiany dziełowe – Regular oraz Bold– aby nadać Bonie formę klasycznej triady. Gotowa rodzina jest dystrybuowana na otwartej licencji. Całość dopełnia sześć odmian displayowych – Bona Sforza.

EN Bona Nova to projekt digitalizacji kroju Bona, zaprojektowanego w 1971 roku przez twórcę polskich banknotów, pana Andrzeja Heidricha. Naszym założeniem oprócz nadania mu cyfrowej formy jest poszerzenie istniejącego zestawu znaków, opracowanie kapitalików, znaków alternatywnych oraz wielu funkcji zecerskich.We współpracy z autorem powstały dwie nowe odmiany dziełowe – Regular oraz Bold– aby nadać Bonie formę klasycznej triady. Gotowa rodzina jest dystrybuowana na otwartej licencji. Całość dopełnia sześć odmian displayowych – Bona Sforza.

🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐

Początkowo projekt kroju Bona Nova zakładał digitalizację jedynie odmiany kursywnej, zaprojektowanej przez pana Andrzeja Heidricha. Pojawił się zarzut, że w takiej formie ciężko będzie wykorzystywać krój, skazując go wyłącznie na użycie akcydensowe. Dlatego zebrałem dziesiątki przykładów liternictwa projektu pana Andrzeja Heidricha. Starałem się znaleźć charakterystyczne rozwiązania, które staną się punktem wyjścia do kreślenia odmiany pionowej. Autor oryginału ma swój niepodrabialny styl, na który składają się klasycyzujące proporcje, organiczne detale oraz subtelny kontrast. Po przygotowaniu kompletnego zestawu znaków do odmiany pionowej, zacząłem pracę nad odmianą Bold. Bona inspiracje czerpie z włoskiej antykwy renesansowej, dlatego nowopowstała odmiana Bold jest tylko delikatnie grubsza od regularnej ☞ Kiedy skończyłem pracę nad odmianami dziełowymi, brakowało mi czegoś ozdobnego. Tak narodził się pomysł zaprojektowania trzech odmian konturowych – Bona Sforza. Uzupełnienie zestawu stanowią odmiany Bona Title przeznaczone do składu nagłówków. Cała rodzina krojów Bona Nova składa się z dziewięciu odmian pozwalających na wszechstronne wykorzystanie.

EN Początkowo projekt kroju Bona Nova zakładał digitalizację jedynie odmiany kursywnej, zaprojektowanej przez pana Andrzeja Heidricha. Pojawił się zarzut, że w takiej formie ciężko będzie wykorzystywać krój, skazując go wyłącznie na użycie akcydensowe. Dlatego zebrałem dziesiątki przykładów liternictwa projektu pana
Andrzeja Heidricha. Starałem się znaleźć charakterystyczne rozwiązania, które staną się punktem wyjścia do kreślenia odmiany pionowej. Autor oryginału ma swój niepodrabialny styl, na który składają się klasycyzujące proporcje, organiczne detale oraz subtelny kontrast. Po przygotowaniu kompletnego zestawu znaków do odmiany pionowej, zacząłem pracę nad odmianą Bold. Bona inspiracje czerpie z włoskiej antykwy renesansowej, dlatego nowopowstała odmiana Bold jest tylko delikatnie grubsza od regularnej ☞ Kiedy skończyłem pracę nad odmianami dziełowymi, brakowało mi czegoś ozdobnego. Tak narodził się pomysł zaprojektowania trzech odmian konturowych – Bona Sforza. Uzupełnienie zestawu stanowią odmiany Bona Title przeznaczone do składu nagłówków. Cała rodzina krojów Bona Nova składa się z dziewięciu odmian pozwalających na wszechstronne wykorzystanie.

Bona Nova Specimen

Open Type Features

Historia

The Story

🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐

1_Specyfikacja czcionki Bona z Zecerni ASP w Warszawie, fot. Mateusz Machalski
zdjęcie: Specyfikacja czcionki "Bona" z Zecerni ASP w Warszawie, fot. Mateusz Machalski
photo: en Specyfikacja czcionki "Bona" z Zecerni ASP w Warszawie, fot. Mateusz Machalski
2_Czcionki kroju Bona z Zecerni ASP w Warszawie, fot. Mateusz Machalski
zdjęcie: Czcionki kroju "Bona" z Zecerni ASP w Warszawie, fot. Mateusz Machalski
photo: Czcionki kroju "Bona" z Zecerni ASP w Warszawie, fot. Mateusz Machalski
3_Czcionki kroju Bona z Zecerni ASP w Warszawie, fot. Mateusz Machalski
zdjęcie: Czcionki kroju "Bona" z Zecerni ASP w Warszawie, fot. Mateusz Machalski
photo: Czcionki kroju "Bona" z Zecerni ASP w Warszawie, fot. Mateusz Machalski
4_Matryce do czcionki Bona w Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi, fot. Mateusz Machalski
zdjęcie: Matryce do czcionki "Bona" w Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi, fot. Mateusz Machalski
photo: Matryce do czcionki "Bona" w Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi, fot. Mateusz Machalski
5_Leszek Bielki oraz Janusz Tryzno oglądają matrycę do czcionki Bona, fot. Mateusz Machalski
zdjęcie: Leszek Bielki oraz Janusz Tryzno oglądają matrycę do czcionki "Bona, fot. Mateusz Machalski
photo: Leszek Bielki oraz Janusz Tryzno oglądają matrycę do czcionki "Bona, fot. Mateusz Machalski

Bona to nazwa kroju pisma zaprojektowanego przez Andrzeja Heidricha w 1971 roku. Projekt przez lata istniał jedynie w formie ołowianej czcionki, dostępnej w kilku rozmiarach m.in. w zecerni asp w Warszawie. Sam krój jest antykwą z delikatnym kontrastem oraz włoską prowenencją. Klasyczne i z wyczuciem skonstruowane proporcje znaków przełamane są w wielu momentach odważnymi rozwiązaniami

... czytaj dalej

EN Bona to nazwa kroju pisma zaprojektowanego przez Andrzeja Heidricha w 1971 roku. Projekt przez lata istniał jedynie w formie ołowianej czcionki, dostępnej w kilku rozmiarach m.in. w zecerni asp w Warszawie. Sam krój jest antykwą z delikatnym kontrastem oraz włoską prominencją. Klasyczne i z wyczuciem skonstruowane proporcje znaków przełamane są w wielu momentach odważnymi rozwiązaniami.

... read on

Historia

The Story

🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐

1_Xero pełnego zestawu znaków, który był podstawą do nieudolnej digitalizacji w roku 2012, fot. Mateusz Machalski
zdjęcie: Xero pełnego zestawu znaków, który był podstawą do nieudolnej digitalizacji w roku 2012, fot. Mateusz Machalski
photo: Xero pełnego zestawu znaków, który był podstawą do nieudolnej digitalizacji w roku 2012, fot. Mateusz Machalski
2_Zdjęcie z pierwszego spotkania z Panem Andrzejem Heidrichem w kawiarni Batida. r. 2012, fot. Mateusz Machalski
zdjęcie: Zdjęcie z pierwszego spotkania z Panem Andrzejem Heidrichem w kawiarni Batida. r. 2012, fot. Mateusz Machalski
photo: Zdjęcie z pierwszego spotkania z Panem Andrzejem Heidrichem w kawiarni Batida. r. 2012, fot. Mateusz Machalski
3_Screen z nieudolnej digitalizacji Bony w 2012 roku
zdjęcie: Screen z nieudolnej digitalizacji "Bony" w 2012 roku
photo: Screen z nieudolnej digitalizacji "Bony" w 2012 roku
4_Screen z nieudolnej digitalizacji Bony w 2012 roku
zdjęcie: Screen z nieudolnej digitalizacji "Bony" w 2012 roku
photo: Screen z nieudolnej digitalizacji "Bony" w 2012 roku
5_Screen z nieudolnej digitalizacji Bony w 2012 roku
zdjęcie: Screen z nieudolnej digitalizacji "Bony" w 2012 roku
photo: Screen z nieudolnej digitalizacji "Bony" w 2012 roku
6_Porównanie orginalnej odbitki z nieudolną digitalizacją w 2012 roku
zdjęcie: Porównanie orginalnej odbitki z nieudolną digitalizacją w 2012 roku
photo: Porównanie orginalnej odbitki z nieudolną digitalizacją w 2012 roku

Na ii roku studiów na asp w Warszawie bardzo zainteresowałem się typografią. Wtedy pierwszy raz zetknąłem się z Boną w uczelnianej zecerni.
Po spotkaniu z Andrzejem Heidrichem oraz jego zgodzie na digitalizację , z marszu rozrysowałem większą część znaków. Wtedy wszystko kreśliłem w Illustratorze i kopiowałem do Fontlaba, co oczywiście odbijało się na jakości rysunku. Już wówczas miałem duże problemy z interpretacją niektórych detali. Nie wiedziałem, czy ujednolicać je czy nie, ścinać na ostro czy zmiękczać… Podczas korekty Marian Misiak zasugerował też ciekawą rzecz: Bona pomimo delikatnego pochylenia jest zdecydowanie kursywą, może doprojektuj do niej odmianę pionową. Pomysł bardzo mi się spodobał, jednak utwierdził mnie w przekonaniu, że muszę się jeszcze wiele nauczyć, by zrobić to tak, jak należy. Po korekcie wykreśliłem jeszcze kilka znaków i porzuciłem prace nad projektem

... czytaj dalej

Na II roku studiów na asp w Warszawie bardzo zainteresowałem się typografią. Wtedy pierwszy raz zetknąłem się z Boną w uczelnianej zecerni.
Po spotkaniu z Andrzejem Heidrichem oraz jego zgodzie na digitalizację , z marszu rozrysowałem większą część znaków. Wtedy wszystko kreśliłem w Illustratorze i kopiowałem do Fontlaba, co oczywiście odbijało się na jakości rysunku. Już wówczas miałem duże problemy z interpretacją niektórych detali. Nie wiedziałem, czy ujednolicać je czy nie, ścinać na ostro czy zmiękczać… Podczas korekty Marian Misiak zasugerował też ciekawą rzecz: Bona pomimo delikatnego pochylenia jest zdecydowanie kursywą, może doprojektuj do niej odmianę pionową. Pomysł bardzo mi się spodobał, jednak utwierdził mnie w przekonaniu, że muszę się jeszcze wiele nauczyć, by zrobić to tak, jak należy. Po korekcie wykreśliłem jeszcze kilka znaków i porzuciłem prace nad projektem.

... read on

Historia

The Story

🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐

1_Oglądanie i korekta powiększonych skanów oryginalnych rysunków do Bony, fot. Leszek Bielski
zdjęcie: Oglądanie i korekta powiększonych skanów oryginalnych rysunków do "Bony", fot. Leszek Bielski
photo: Oglądanie i korekta powiększonych skanów oryginalnych rysunków do "Bony", fot. Leszek Bielski
2_Szkicowa wersja triady Bony – Italic, Regular & Bold
zdjęcie: Szkicowa wersja triady "Bony" – Italic, Regular & Bold
photo: Szkicowa wersja triady "Bony" – Italic, Regular & Bold
3_Dokumenty kroju Bona, fot. Mateusz Machalski
zdjęcie: Dokumenty kroju "Bona", fot. Mateusz Machalski
photo: Dokumenty kroju "Bona", fot. Mateusz Machalski
4_Oglądanie kolekcji banknotów, fot. Mateusz Machalski
zdjęcie: Oglądanie kolekcji banknotów, fot. Mateusz Machalski
photo: Oglądanie kolekcji banknotów, fot. Mateusz Machalski
5_Wstępne szkice i założenia dotyczące digitalizacji, fot. Mateusz Machalski
zdjęcie: Wstępne szkice i założenia dotyczące digitalizacji, fot. Mateusz Machalski
photo: Wstępne szkice i założenia dotyczące digitalizacji, fot. Mateusz Machalski

We wrześniu 2016 r., miało miejsce spotkanie w sprawie projektu Warszawskie Kroje. Paląc papierosa z Andrzejem Ludwikiem Włoszczyńskim, poznałem Leszka Bielskiego. Wtedy wtrąciłem parę słów o projekcie, który próbowałem zrealizować prawie pięć lat wcześniej. Leszek wydawał się być bardzo zainteresowany. Powiedział, że ostatnio miał okazję konsultować coś z Heidrichem oraz że warto byłoby powrócić do projektu digitalizacji Bony. Niewiele się zastanawiając, ustaliliśmy, że trzeba ponownie spotkać się z panem Andrzejem. Nie minął tydzień i już siedzieliśmy razem w stołówce wydawnictwa czytelnik. Tym razem ustaliliśmy dokładny plan działania. Rozmawiając wcześniej z Leszkiem, uznaliśmy, że sama digitalizacja Bony jest zbyt skromnym projektem i należy rozwinąć ją o odmianę, o której mówił wcześniej Marian Misiak. Doszliśmy do wniosku, że idealną bazą do składu książek jest klasyczna typograficzna triada (odmiana regular, italic oraz bold). Taki zestaw wystarczy do każdego projektu

... czytaj dalej

We wrześniu 2016 r., miało miejsce spotkanie w sprawie projektu Warszawskie Kroje. Paląc papierosa z Andrzejem Ludwikiem Włoszczyńskim, poznałem Leszka Bielskiego. Wtedy wtrąciłem parę słów o projekcie, który próbowałem zrealizować prawie pięć lat wcześniej. Leszek wydawał się być bardzo zainteresowany. Powiedział, że ostatnio miał okazję konsultować coś z Heidrichem oraz że warto byłoby powrócić do projektu digitalizacji Bony. Niewiele się zastanawiając, ustaliliśmy, że trzeba ponownie spotkać się z panem Andrzejem. Nie minął tydzień i już siedzieliśmy razem w stołówce wydawnictwa czytelnik. Tym razem ustaliliśmy dokładny plan działania. Rozmawiając wcześniej z Leszkiem, uznaliśmy, że sama digitalizacja Bony jest zbyt skromnym projektem i należy rozwinąć ją o odmianę, o której mówił wcześniej Marian Misiak. Doszliśmy do wniosku, że idealną bazą do składu książek jest klasyczna typograficzna triada (odmiana regular, italic oraz bold). Taki zestaw wystarczy do każdego projektu

... read on

Historia

The Story

🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐

1_Zdjęcie klasera z oryginalnymi rysunkami Bony, fot. Mateusz Machalski
zdjęcie: Zdjęcie klasera z oryginalnymi rysunkami "Bony", fot. Mateusz Machalski
photo: Zdjęcie klasera z oryginalnymi rysunkami "Bony", fot. Mateusz Machalski
2_Oczyszczony w photoshopie skan litery M, fot. Mateusz Machalski
zdjęcie: Oczyszczony w photoshopie skan litery "M", fot. Mateusz Machalski
photo: Oczyszczony w photoshopie skan litery "M", fot. Mateusz Machalski
3_Zdjęcie klasera z oryginalnymi rysunkami Bony, fot. Mateusz Machalski
zdjęcie: Zdjęcie klasera z oryginalnymi rysunkami "Bony", fot. Mateusz Machalski
photo: Zdjęcie klasera z oryginalnymi rysunkami "Bony", fot. Mateusz Machalski
4_Korekta oraz omówienie podstawowych założeń digitalizacji, fot. Leszek Bielski
zdjęcie: Korekta oraz omówienie podstawowych założeń digitalizacji, fot. Leszek Bielski
photo: Korekta oraz omówienie podstawowych założeń digitalizacji, fot. Leszek Bielski
5_Porównanie automatycznej zamiany na krzywe (po prawej) ze zdigitalizowaną literą E (po lewej)
zdjęcie: Porównanie automatycznej zamiany na krzywe (po prawej) ze zdigitalizowaną literą "E" (po lewej)
photo: Porównanie automatycznej zamiany na krzywe (po prawej) ze zdigitalizowaną literą "E" (po lewej)
6_Szkicowe warianty rysunku litery s oryginalnej Bony, fot. Mateusz Machalski
zdjęcie: "Szkicowe" warianty rysunku litery "s" oryginalnej Bony, fot. Mateusz Machalski
photo: "Szkicowe" warianty rysunku litery "s" oryginalnej Bony, fot. Mateusz Machalski
7_(od lewej) Porównanie skanu odbitki czcionki zecerskiej, skanu rysunku oryginalnej Bony oraz finalnej wersji Bona Nova
zdjęcie: (od lewej) Porównanie skanu odbitki czcionki zecerskiej, skanu rysunku oryginalnej Bony oraz finalnej wersji Bona Nova
photo: (od lewej) Porównanie skanu odbitki czcionki zecerskiej, skanu rysunku oryginalnej Bony oraz finalnej wersji Bona Nova

Na kolejne spotkanie Andrzej Heidrich przyszedł i zaprezentował nam zielony klaser w formacie a4, a w nim wszystkie znaki do Bony rozrysowane na pożółkłych kartonikach. Do czasu kolejnego spotkania skanowałem znaki i obrabiałem je od razu w Photoshopie, żeby otrzymać duże powiększenia każdej z liter. Całość zestawiłem ze skanami odbitek z zecerni asp. Wtedy pojawiła się konsternacja. Projekt Bony na kartonikach, a odbitki zecerskie – to dwa różne światy. Inna grubość liter, inne detale i proporcje szeryfów. Okazało się, że osoba przygotowująca matrycę musiała wyciąć cieńszą literę, by po odbiciu otrzymać obraz zbliżony do projektu. Mało tego, matryce różniły się między sobą – inny stosunek kontrastu miała litera w wysokości 6pt, inny zaś 18pt. W tym momencie zaczęliśmy się zastanawiać – co powinno być bazą, na której podstawie będziemy pracować? Decyzję odłożyliśmy na później. Trzeba było najpierw rozrysować wszystkie znaki, a potem sprawdzić wygląd kolumny tekstu i podjąć decyzję

... czytaj dalej

Na kolejne spotkanie Andrzej Heidrich przyszedł i zaprezentował nam zielony klaser w formacie a4, a w nim wszystkie znaki do Bony rozrysowane na pożółkłych kartonikach. Do czasu kolejnego spotkania skanowałem znaki i obrabiałem je od razu w Photoshopie, żeby otrzymać duże powiększenia każdej z liter. Całość zestawiłem ze skanami odbitek z zecerni asp. Wtedy pojawiła się konsternacja. Projekt Bony na kartonikach, a odbitki zecerskie – to dwa różne światy. Inna grubość liter, inne detale i proporcje szeryfów. Okazało się, że osoba przygotowująca matrycę musiała wyciąć cieńszą literę, by po odbiciu otrzymać obraz zbliżony do projektu. Mało tego, matryce różniły się między sobą – inny stosunek kontrastu miała litera w wysokości 6pt, inny zaś 18pt. W tym momencie zaczęliśmy się zastanawiać – co powinno być bazą, na której podstawie będziemy pracować? Decyzję odłożyliśmy na później. Trzeba było najpierw rozrysować wszystkie znaki, a potem sprawdzić wygląd kolumny tekstu i podjąć decyzję

... read on

Historia

The Story

🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐

1_Korekta kroju Bona Nova, fot. Mateusz Machalski
zdjęcie: Korekta kroju "Bona Nova", fot. Mateusz Machalski
photo: Korekta kroju "Bona Nova", fot. Mateusz Machalski
2_Digitalizacja – odmiana italic
zdjęcie: Digitalizacja – odmiana italic
photo: Digitalizacja – odmiana italic
3_Pan Andrzej Heidrich przegląda sugerowane zmiany konstrukcyjne w niektórych literach, fot. Mateusz Machalski
zdjęcie: Pan Andrzej Heidrich przegląda sugerowane zmiany konstrukcyjne w niektórych literach, fot. Mateusz Machalski
photo: Pan Andrzej Heidrich przegląda sugerowane zmiany konstrukcyjne w niektórych literach, fot. Mateusz Machalski
4_Korekta kroju Bona Nova, fot. Mateusz Machalski
zdjęcie: Korekta kroju "Bona Nova", fot. Mateusz Machalski
photo: Korekta kroju "Bona Nova", fot. Mateusz Machalski
5_Dyskusja na temat zmian konstrukcyjnych w niektórych znakach, fot. Leszek Bielski
zdjęcie: Dyskusja na temat zmian konstrukcyjnych w niektórych znakach, fot. Leszek Bielski
photo: Dyskusja na temat zmian konstrukcyjnych w niektórych znakach, fot. Leszek Bielski
6_Digitalizacja litery Q
zdjęcie: Digitalizacja litery Q
photo: Digitalizacja litery Q
7_Korekta formy litery E oraz F w kroju Bona Nova
zdjęcie: Korekta formy litery E oraz F w kroju Bona Nova
photo: Korekta formy litery E oraz F w kroju Bona Nova
8_Podstawowy zestaw znaków w zdigitalizowanej odmianie italic
zdjęcie: Podstawowy zestaw znaków w zdigitalizowanej odmianie italic
photo: Podstawowy zestaw znaków w zdigitalizowanej odmianie italic

Na kolejnym etapie, opisałem swoje wątpliwości co do tego, jak interpretować różne detale kroju, a było ich trochę. Szybko doszliśmy do wniosku, że podcięcia w Bonie (np. zakończenia i, l, itd.) powinny być robione na ostro, dzięki czemu krój zyska trochę współczesnego sznytu. Miałem również kilka uwag związanych z niektórymi detalami np. poprzeczka w EF była na tej samej wysokości. F, ze względu na duże dolne światło, musi mieć poprzeczkę nieco niżej i być delikatnie węższe od E. Pan Andrzej zdecydowanie poparł pomysł ostrych zakończeń oraz zgodził się na sugerowane korekty. Finalnie ujednoliciłem m.in. grubość poszczególnych elementów, jednak przymiarki do unifikacji szeryfów okazały się bezsensowne. Litery i oraz j mają zdecydowanie dłuższe szeryfy niż, na przykład, litery k, l, h, b, d, n, m, u…, co jest związane z ustawieniem dla tych znaków światła. Pan Andrzej specjalnie zaprojektował je tak, żeby trochę rozpychały najwęższe glify, dzięki czemu wyrównywało się światło w całym łamie

... czytaj dalej

Na kolejnym etapie, opisałem swoje wątpliwości co do tego, jak interpretować różne detale kroju, a było ich trochę. Szybko doszliśmy do wniosku, że podcięcia w Bonie (np. zakończenia i, l, itd.) powinny być robione na ostro, dzięki czemu krój zyska trochę współczesnego sznytu. Miałem również kilka uwag związanych z niektórymi detalami np. poprzeczka w E i F była na tej samej wysokości. F, ze względu na duże dolne światło, musi mieć poprzeczkę nieco niżej i być delikatnie węższe od E. Pan Andrzej zdecydowanie poparł pomysł ostrych zakończeń oraz zgodził się na sugerowane korekty. Finalnie ujednoliciłem m.in. grubość poszczególnych elementów, jednak przymiarki do unifikacji szeryfów okazały się bezsensowne. Litery i oraz j mają zdecydowanie dłuższe szeryfy niż, na przykład, litery k, l, h, b, d, n, m, u…, co jest związane z ustawieniem dla tych znaków światła. Pan Andrzej specjalnie zaprojektował je tak, żeby trochę rozpychały najwęższe glify, dzięki czemu wyrównywało się światło w całym łamie

... read on

Historia

The Story

🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐

1_Moodboard z typografią wykonaną przez Andrzeja Heidricha – był pomocny przy szkicach do nowej odmiany Regular
zdjęcie: Moodboard z typografią wykonaną przez Andrzeja Heidricha – był pomocny przy szkicach do nowej odmiany Regular
photo: Moodboard z typografią wykonaną przez Andrzeja Heidricha – był pomocny przy szkicach do nowej odmiany Regular
2_Przymiarki do odmiany regular – litera n w odmianie pionowej oraz italic
zdjęcie: Przymiarki do odmiany regular – litera n w odmianie pionowej oraz italic
photo: Przymiarki do odmiany regular – litera n w odmianie pionowej oraz italic
3_Bona Italic & Regular
zdjęcie: Bona Italic & Regular
photo: Bona Italic & Regular
4_Pan Andrzej Heidrich ogląda efekt pracy nad odmianą pionową, fot. Mateusz Machalski
zdjęcie: Pan Andrzej Heidrich ogląda efekt pracy nad odmianą pionową, fot. Mateusz Machalski
photo: Pan Andrzej Heidrich ogląda efekt pracy nad odmianą pionową, fot. Mateusz Machalski
5_Rysunki znaków diakrytycznych w oryginalnej Bonie
zdjęcie: Rysunki znaków diakrytycznych w oryginalnej Bonie
photo: Rysunki znaków diakrytycznych w oryginalnej Bonie

Po przygotowaniu bazowych glifów kursywy, przyszedł czas na przymiarki do odmiany pionowej. Była to swojego rodzaju łamigówka, ponieważ sposobów na zbudowanie regulara na podstawie istniejącego italica było kilka. Z pomocą przyszedł Leszek, który przygotował zestaw moodboardów z typografią Andrzeja Heidricha. Zauważyliśmy pewne charakterystyczne cechy dla liter zaprojektowanych na banknotach, znaczkach i okładkach. Po przestudiowaniu całości materiału można było zacząć szkicowanie nowej odmiany. Od początku wiedziałem, że tym, co tworzy charakter Bony, są przede wszystkim: mocno asymetryczne szeryfy, stosunkowo wysoka poprzeczka w H, B, A, E, F oraz organiczne wejścia łączników w elementach poziomych. Na spotkanie przygotowałem zestaw kilkunastu znaków z odmiany regular, które następnie omówiliśmy z panem Andrzejem. Wyraził aprobatę, jednak miał kilka wątpliwości do liter a, s, g, k oraz szerokości wersalikowego H. Po spotkaniu i zanotowaniu uwag, można było rozrysować cały zestaw znaków

... czytaj dalej

Po przygotowaniu bazowych glifów kursywy, przyszedł czas na przymiarki do odmiany pionowej. Była to swojego rodzaju łamigówka, ponieważ sposobów na zbudowanie regulara na podstawie istniejącego italica było kilka. Z pomocą przyszedł Leszek, który przygotował zestaw moodboardów z typografią Andrzeja Heidricha. Zauważyliśmy pewne charakterystyczne cechy dla liter zaprojektowanych na banknotach, znaczkach i okładkach. Po przestudiowaniu całości materiału można było zacząć szkicowanie nowej odmiany. Od początku wiedziałem, że tym, co tworzy charakter Bony, są przede wszystkim: mocno asymetryczne szeryfy, stosunkowo wysoka poprzeczka w H, B, A, E, F oraz organiczne wejścia łączników w elementach poziomych. Na spotkanie przygotowałem zestaw kilkunastu znaków z odmiany regular, które następnie omówiliśmy z panem Andrzejem. Wyraził aprobatę, jednak miał kilka wątpliwości do liter a, s, g, k oraz szerokości wersalikowego H. Po spotkaniu i zanotowaniu uwag, można było rozrysować cały zestaw znaków

... read on

Historia

The Story

🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐

1_Próbka tekstu z użyciem odmian Regular & Italic
zdjęcie: Próbka tekstu z użyciem odmian Regular & Italic
photo: Próbka tekstu z użyciem odmian Regular & Italic
2_Leszek dyskutuje z panem Andrzejem Heidrichem na temat postępu prac nad odmianą Regular, fot. Mateusz Machalski
zdjęcie: Leszek dyskutuje z panem Andrzejem Heidrichem na temat postępu prac nad odmianą Regular, fot. Mateusz Machalski
photo: Leszek dyskutuje z panem Andrzejem Heidrichem na temat postępu prac nad odmianą Regular, fot. Mateusz Machalski
3_poprawki w oryginalnej odmianie pochyłej, fot. Mateusz Machalski
zdjęcie: Poprawki w oryginalnej odmianie pochyłej, fot. Mateusz Machalski
photo: Poprawki w oryginalnej odmianie pochyłej, fot. Mateusz Machalski
4
zdjęcie: Litera "A" w wersji wersalikowej, kapitalikowej i minuskułowej
photo: Litera "A" w wersji wersalikowej, kapitalikowej i minuskułowej
5_Praca nad znakami diakrytycznymi
zdjęcie: Praca nad znakami diakrytycznymi
photo: Praca nad znakami diakrytycznymi
6_Projekt znaku & w odmianie Italic
zdjęcie: Projekt znaku & w odmianie Italic
photo: Projekt znaku & w odmianie Italic

Cały czas nierozwiązany pozostawał problem grubości odmiany pionowej. W krojach z doby renesansu przeważały kursywy zdecydowanie odstające od charakteru odmian pionowych. Oprócz samej formy, kontrastowały również grubością znaków. Dzięki temu italic w tekstach wyraźnie się odcinał, wyróżniając zaplanowane treści. Bazowy zestaw regulara powstał na identycznych wymiarach co oryginalna Bona. Jednak szybko doszedłem do wniosku, że optycznie jest on zbyt cienki. Dodatkowo organiczna i ekspresyjna forma znaków w italicu była wyraźnie ciemniejsza. Dlatego całość została delikatnie pogrubiona. Z pomocą przyszedł Robert Oleś, który od pierwszych szkiców sugerował, że całość jest zbyt delikatna dla maszyn offsetowych i niezbędna jest ich korekta. Następnie zacząłem pracę nad zestawem kapitalików. Oryginalna Bona posiadała ograniczony zestaw znaków. Dziś ciężko wyobrazić sobie krój dziełowy, który nie posiada zestawu small capsów

... czytaj dalej

Cały czas nierozwiązany pozostawał problem grubości odmiany pionowej. W krojach z doby renesansu przeważały kursywy zdecydowanie odstające od charakteru odmian pionowych. Oprócz samej formy, kontrastowały również grubością znaków. Dzięki temu italic w tekstach wyraźnie się odcinał, wyróżniając zaplanowane treści. Bazowy zestaw regulara powstał na identycznych wymiarach co oryginalna Bona. Jednak szybko doszedłem do wniosku, że optycznie jest on zbyt cienki. Dodatkowo organiczna i ekspresyjna forma znaków w italicu była wyraźnie ciemniejsza. Dlatego całość została delikatnie pogrubiona. Z pomocą przyszedł Robert Oleś, który od pierwszych szkiców sugerował, że całość jest zbyt delikatna dla maszyn offsetowych i niezbędna jest ich korekta. Następnie zacząłem pracę nad zestawem kapitalików. Oryginalna Bona posiadała ograniczony zestaw znaków. Dziś ciężko wyobrazić sobie krój dziełowy, który nie posiada zestawu small capsów

... read on

Historia

The Story

🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐

1_Praca nad odmianą Bold, fot. Mateusz Machalski
zdjęcie: Praca nad odmianą Bold, fot. Mateusz Machalski
photo: Praca nad odmianą Bold, fot. Mateusz Machalski
2_3 mastery kroju Bona Nova – Italic, Regular & Bold
zdjęcie: 3 mastery kroju Bona Nova – Italic, Regular & Bold
photo: 3 mastery kroju Bona Nova – Italic, Regular & Bold
3_Korekta wszystkich odmian, fot. Mateusz Machalski
zdjęcie: Korekta wszystkich odmian, fot. Mateusz Machalski
photo: Korekta wszystkich odmian, fot. Mateusz Machalski
4_Projekt znaku & w masterze Bold
zdjęcie: Projekt znaku & w masterze Bold
photo: Projekt znaku & w masterze Bold
5
zdjęcie: Praca nad znakami diakrytycznymi
photo: Praca nad znakami diakrytycznymi
6_Projekt ogonków w E – po prawej stronie finalna wersja Ę
zdjęcie: Projekt ogonków w E – po prawej stronie finalna wersja Ę
photo: Projekt ogonków w E – po prawej stronie finalna wersja Ę
7_Rozmowa z panem Andrzejem Heidrichem o postępie prac nad znakami diakrytycznymi, fot. Leszek Bielski
zdjęcie: Rozmowa z panem Andrzejem Heidrichem o postępie prac nad znakami diakrytycznymi, fot. Leszek Bielski
photo: Rozmowa z panem Andrzejem Heidrichem o postępie prac nad znakami diakrytycznymi, fot. Leszek Bielski

Po zamknięciu podstawowego zestawu znaków w italicu oraz regularze, trzeba było rozpocząć prace nad odmianą grubą – bold. Problemem był kontrast – czy litera ma przybierać wyłącznie na wadze pionowych elementów a’la Didot czy raczej powinna się skalować? Testy w druku rozwiązały problem. Na pionach Bona przyrasta ok. 120%, natomiast poziome elementy skalują się o ok. 50% grubości. Dalsza praca koncentrowała się na projekcie kolejnych znaków. W pierwszej kolejności skupiłem się na znakach diakrytycznych. O ile carony, circumflexy, brave’y nie budziły wątpliwości, o tyle problemy pojawiły się przy ogonkach. Oryginalne były zbyt lekkie i za małe. Po pierwszych przymiarkach wrzuciłem zestaw znaków na stronę Bona Nova – gdzie wywiązała się dyskusja na temat tego jak powinny one wyglądać. Na kolejnym spotkaniu zaprezentowaliśmy panu Andrzejowi komplet znaków diakrytycznych we wszystkich odmianach. Pomimo, że ok. 600 znaków było już zaprojektowanych, to wciąż zostało bardzo dużo do zrobienia

... czytaj dalej

Po zamknięciu podstawowego zestawu znaków w italicu oraz regularze, trzeba było rozpocząć prace nad odmianą grubą – bold. Problemem był kontrast – czy litera ma przybierać wyłącznie na wadze pionowych elementów a’la Didot czy raczej powinna się skalować? Testy w druku rozwiązały problem. Na pionach Bona przyrasta ok. 120%, natomiast poziome elementy skalują się o ok. 50% grubości. Dalsza praca koncentrowała się na projekcie kolejnych znaków. W pierwszej kolejności skupiłem się na znakach diakrytycznych. O ile carony, circumflexy, brave’y nie budziły wątpliwości, o tyle problemy pojawiły się przy ogonkach. Oryginalne były zbyt lekkie i za małe. Po pierwszych przymiarkach wrzuciłem zestaw znaków na stronę Bona Nova – gdzie wywiązała się dyskusja na temat tego jak powinny one wyglądać. Na kolejnym spotkaniu zaprezentowaliśmy panu Andrzejowi komplet znaków diakrytycznych we wszystkich odmianach. Pomimo, że ok. 600 znaków było już zaprojektowanych, to wciąż zostało bardzo dużo do zrobienia

... read on

Historia

The Story

🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐

1_Korekta kolejnego zestawu znaków, fot. Mateusz Machalski
zdjęcie: Korekta kolejnego zestawu znaków, fot. Mateusz Machalski
photo: Korekta kolejnego zestawu znaków, fot. Mateusz Machalski
2_Projekt ligatury sty
zdjęcie: Projekt ligatury sty
photo: Projekt ligatury sty
3_Część ligatur w kroju Bona Nova
zdjęcie: Część ligatur w kroju Bona Nova
photo: Część ligatur w kroju Bona Nova
4_Projekt ligatury ffk
zdjęcie: Projekt ligatury ffk
photo: Projekt ligatury ffk
5_Pan Andrzej ogląda powiększającą się kolekcję banknotów, fot. Mateusz Machalski
zdjęcie: Pan Andrzej ogląda powiększającą się kolekcję banknotów, fot. Mateusz Machalski
photo: Pan Andrzej ogląda powiększającą się kolekcję banknotów, fot. Mateusz Machalski

Oryginalna Bona miała, wykreślone cyfry nautyczne w odmianie italic, które wystarczyło przerysować i nanieść korektę. Mając ten zestaw mogłem narysować nowe cyfry dla odmiany regular oraz bold. Jednak w takim kroju jeden set cyfr to za mało, dlatego powstał wariant lining figures, następnie zaś small caps. Aż wreszcie, dla każdego z tych wariantów, opcja tabelaryczna.
Kolejną istotną sprawą była praca nad ligaturami. Oryginalna Bona posiadał trzy ligatury – fi, fl, ff. Na początku zaczęły więc powstawać ligatury litery f ze wszystkimi znakami z wydłużeniami górnymi – fb, fh, fk, fl. W kolejnej fazie zostały rozwinięte o kolejne konfiguracje – ffb, ffh, ffk, ffl oraz oczywiście – ffi.
Studiując różne historyzujące kroje, np. Garalda Xaviera Dupré, doszedłem do wniosku, że set trzeba poszerzyć o różne kombinacje liter t, f, w, y, v. Ostatnią fazą prac nad ligaturami było przygotowanie setów ozdobnych dla dwuznaków i trójznaków: st, sp, ct, stu, stv, stw, sty, itd. Dzięki temu powstało około 50 kolejnych ligatur

... czytaj dalej

Oryginalna Bona miała, wykreślone cyfry nautyczne w odmianie italic, które wystarczyło przerysować i nanieść korektę. Mając ten zestaw mogłem narysować nowe cyfry dla odmiany regular oraz bold. Jednak w takim kroju jeden set cyfr to za mało, dlatego powstał wariant lining figures, następnie zaś small caps. Aż wreszcie, dla każdego z tych wariantów, opcja tabelaryczna.
Kolejną istotną sprawą była praca nad ligaturami. Oryginalna Bona posiadał trzy ligatury – fi, fl, ff. Na początku zaczęły więc powstawać ligatury litery f ze wszystkimi znakami z wydłużeniami górnymi – fb, fh, fk, fl. W kolejnej fazie zostały rozwinięte o kolejne konfiguracje – ffb, ffh, ffk, ffl oraz oczywiście – ffi.
Studiując różne historyzujące kroje, np. Garalda Xaviera Dupré, doszedłem do wniosku, że set trzeba poszerzyć o różne kombinacje liter t, f, w, y, v. Ostatnią fazą prac nad ligaturami było przygotowanie setów ozdobnych dla dwuznaków i trójznaków: st, sp, ct, stu, stv, stw, sty, itd. Dzięki temu powstało około 50 kolejnych ligatur

... read on

Historia

The Story

🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐

1_Korekta cyfr oraz prezentacja postępu prac, fot. Anna Wielunska
zdjęcie: Korekta cyfr oraz prezentacja postępu prac, fot. Anna Wielunska
photo: Korekta cyfr oraz prezentacja postępu prac, fot. Anna Wielunska
2_Orginalny wariant swash dla litery B
zdjęcie: Orginalny wariant swash dla litery B
photo: Orginalny wariant swash dla litery B
3_Rysunek charakterystycznej litery Q w wariancie swash
zdjęcie: Rysunek charakterystycznej litery Q w wariancie swash
photo: Rysunek charakterystycznej litery Q w wariancie swash
4_Dyskusja na temat wariantów swashowych, fot. Mateusz Machalski
zdjęcie: Dyskusja na temat wariantów swashowych, fot. Mateusz Machalski
photo: Dyskusja na temat wariantów swashowych, fot. Mateusz Machalski
5_Odmiana swsh w użyciu
zdjęcie: Odmiana swsh w użyciu
photo: Odmiana swsh w użyciu
6_Konstrukcja litery D.swsh
zdjęcie: Konstrukcja litery D.swsh
photo: Konstrukcja litery D.swsh

W oryginalnej Bonie funkcjonowało kilka liter z cugami – rodzajem automatycznego swash’a. Od samego początku wiedziałem, że w cyfrowej wersji kroju trzeba będzie poszerzyć ten zestaw. W pierwszej szkicowej wersji, cugi nie zdobyły uznania. Robert zasugerował, że charakteru swash’y należy szukać w piśmie odręcznym. Adam natomiast uważał, że są urocze i warto je zostawić. Podczas korekty u Michała Jarocińskiego uznaliśmy, że można podjąć próbę znalezienia pośredniego rozwiązania. Powiększyć swash’e oraz dopracować górną partię, żeby sam ogon zyskał więcej dynamiki. Najwięcej zabawy sprawiła litera Q. Jej ozdobna wersja zawsze mnie zachwycała, dlatego wykorzystałem szansę i wrzuciłem taką wersję znaku do setu swash’y. Oczywiście, kilka osób zarzuciło mi, że taka forma Q mocno odstaje ekspresją od reszty wariantów ozdobnych. Szukając rozwiązania, zdałem się na to, co mówił pan Andrzej, że czasami pozornie niepasujący element może wpłynąć na charakter całości i nie trzeba kurczowo trzymać się zasad. Q zostało

... czytaj dalej

W oryginalnej Bonie funkcjonowało kilka liter z cugami – rodzajem automatycznego swash’a. Od samego początku wiedziałem, że w cyfrowej wersji kroju trzeba będzie poszerzyć ten zestaw. W pierwszej szkicowej wersji, cugi nie zdobyły uznania. Robert zasugerował, że charakteru swash’y należy szukać w piśmie odręcznym. Adam natomiast uważał, że są urocze i warto je zostawić. Podczas korekty u Michała Jarocińskiego uznaliśmy , że można podjąć próbę znalezienia pośredniego rozwiązania. Powiększyć swash’e oraz dopracować górną partię, żeby sam ogon zyskał więcej dynamiki. Najwięcej zabawy sprawiła litera Q. Jej ozdobna wersja zawsze mnie zachwycała, dlatego wykorzystałem szansę i wrzuciłem taką wersję znaku do setu swash’y. Oczywiście, kilka osób zarzuciło mi, że taka forma Q mocno odstaje ekspresją od reszty wariantów ozdobnych. Szukając rozwiązania, zdałem się na to, co mówił pan Andrzej, że czasami pozornie niepasujący element może wpłynąć na charakter całości i nie trzeba kurczowo trzymać się zasad. Q zostało

... read on

Historia

The Story

🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐

1_Po spotkaniu na którym prezentowaliśmy finalną wersję Bona Nova, fot. Anna Wieluńska
zdjęcie: Po spotkaniu na którym prezentowaliśmy finalną wersję Bona Nova, fot. Anna Wieluńska
photo: Po spotkaniu na którym prezentowaliśmy finalną wersję Bona Nova, fot. Anna Wieluńska
2_Superscript oraz subscript w użyciu
zdjęcie: Superscript oraz subscript w użyciu
photo: Superscript oraz subscript w użyciu
3_Nanoszenie poprawek do kroju Bona Nova przesyłanych przez grupę testerów, fot. Mateusz Machalski
zdjęcie: Nanoszenie poprawek do kroju Bona Nova przesyłanych przez grupę testerów, fot. Mateusz Machalski
photo: Nanoszenie poprawek do kroju Bona Nova przesyłanych przez grupę testerów, fot. Mateusz Machalski
4_Szkic Andrzeja Heidricha do Bony Bold
zdjęcie: Szkic Andrzeja Heidricha do Bony Bold
photo: Szkic Andrzeja Heidricha do Bony Bold
5_Kreślenie ostatnich brakujących znaków
zdjęcie: Kreślenie ostatnich brakujących znaków
photo: Kreślenie ostatnich brakujących znaków
6_Kreślenie ostatnich brakujących znaków
zdjęcie: Kreślenie ostatnich brakujących znaków
photo: Kreślenie ostatnich brakujących znaków
7_Pan Andrzej Heidrich prezentujący szkic banknotu podczas przeprowadzania wywiadu do książki Bona Nova, fot. Mateusz Machalski
zdjęcie: Pan Andrzej Heidrich prezentujący szkic banknotu podczas przeprowadzania wywiadu do książki Bona Nova, fot. Mateusz Machalski
photo: Pan Andrzej Heidrich prezentujący szkic banknotu podczas przeprowadzania wywiadu do książki Bona Nova, fot. Mateusz Machalski
8_Jeden z punktatorów zaprojektowanych przez Anię Wieluńską
zdjęcie: Jeden z punktatorów zaprojektowanych przez Anię Wieluńską
photo: Jeden z punktatorów zaprojektowanych przez Anię Wieluńską

Na sam koniec rysowania znaków zostawiłem: znaki muzyczne, matematyczne, waluty, super script, subscript, ordinalsy, ułamki i resztę męczącej roboty. No, ale trzeba to przecież zrobić, żeby krój był kompletny. Najwięcej problemów sprawiło przygotowanie ordinals-ów w odmianie pochyłej. Przez to, że są one o ok. 50% mniejsze od liter, trzeba było skorygować ich grubość. Co należało, oczywiście, wykonać ręcznie, ponieważ master bold italic nigdy nie powstał. Poprosiłem pana Andrzeja o wypożyczenie przygotowanego przez niego starego szkicu, przedstawiającego jak mogłaby wyglądać gruba kursywa. Zaproponowane tam rozwiązania zupełnie mi jednak nie odpowiadały. Kilka dobrych dni minęło, zanim udało mi się znaleźć odpowiednią grubość i kontrast dla tego zestawu znaków.
Na koniec Ania Wieluńska, w ciągu kilku dni wykreśliła szeroki zestaw rączek, które bardzo dobrze korespondowały z kaligraficznym charakterem kroju. Tym sposobem prace przy rysowaniu znaków dobiegły końca. Finalnie Bona Nova zawiera ponad 1200 znaków.

... czytaj dalej

Na sam koniec rysowania znaków zostawiłem: znaki muzyczne, matematyczne, waluty,super script, subscript, ordinalsy, ułamki i resztę męczącej roboty. No, ale trzeba to przecież zrobić, żeby krój był kompletny. Najwięcej problemów sprawiło przygotowanie ordinals-ów w odmianie pochyłej. Przez to, że są one o ok. 50% mniejsze od liter, trzeba było skorygować ich grubość. Co należało, oczywiście, wykonać ręcznie, ponieważ master bold italic nigdy nie powstał. Poprosiłem pana Andrzeja o wypożyczenie przygotowanego przez niego starego szkicu, przedstawiającego jak mogłaby wyglądać gruba kursywa. Zaproponowane tam rozwiązania zupełnie mi jednak nie odpowiadały. Kilka dobrych dni minęło, zanim udało mi się znaleźć odpowiednią grubość i kontrast dla tego zestawu znaków.
Na koniec Ania Wieluńska, w ciągu kilku dni wykreśliła szeroki zestaw rączek, które bardzo dobrze korespondowały z kaligraficznym charakterem kroju. Tym sposobem prace przy rysowaniu znaków dobiegły końca. Finalnie Bona Nova zawiera ponad 1200 znaków.

... read on
Pobierz Download Bona Nova Family

Kliknięcie przeniesie Cię na stronę Capitalics.wtf, z której można pobrać za darmo 3 podstawowe odmiany (Regular, Italic & Bold) oraz kupić 6 odmian dopełniających (Bona Title & Bona Sforza)

Kliknięcie przeniesie Cię na stronę Capitalics.wtf,
z której można pobrać za darmo 3 podstawowe odmiany (Regular, Italic & Bold)
oraz kupić 6 odmian dopełniających (Bona Title & Bona Sforza)

Bona Nova jest dla naszego zespołu bezprecedensową typograficzną przygodą. Mamy nadzieję, że dzięki naszej pracy dziedzictwo kulturowe w postaci Bony, jak i twórczość pana Andrzeja Heidricha pozyskają nowe grono wiernych wielbicieli. Projekt nie kończy się w tym momencie – chcemy go rozwijać, a do tego potrzebujemy Was. Jesteśmy ciekawi jak Bona sprawdzi się w Waszych projektach. Chętnie zobaczymy użycie kroju i odpowiemy na wszystkie pytania pod adreseminfo@machalski.wtf

EN Bona Nova jest dla naszego zespołu bezprecedensową typograficzną przygodą. Mamy nadzieję, że dzięki naszej pracy dziedzictwo kulturowe w postaci Bony, jak i twórczość pana Andrzeja Heidricha pozyskają nowe grono wiernych wielbicieli. Projekt nie kończy się w tym momencie – chcemy go rozwijać, a do tego potrzebujemy Was. Jesteśmy ciekawi jak Bona sprawdzi się w Waszych projektach.

Materiały prasowe (kliknij żeby pobrać)

Press resources (click to download)