Bona Nova

🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐

Bona Nova to projekt digitalizacji kroju Bona, zaprojektowanego w 1971 roku przez twórcę polskich banknotów, pana Andrzeja Heidricha. Naszym założeniem oprócz nadania mu cyfrowej formy jest poszerzenie istniejącego zestawu znaków, opracowanie kapitalików, znaków alternatywnych oraz wielu funkcji zecerskich. We współpracy z autorem powstały dwie nowe odmiany dziełowe – Regular oraz Bold– aby nadać Bonie formę klasycznej triady. Gotowa rodzina jest dystrybuowana na otwartej licencji. Całość dopełnia sześć odmian displayowych – Bona Sforza. W 2019 Bona Nova została rozszerzona o nowe skrypty: Cyrylica, IPA, Greka, Wietnamski, Arabski oraz Hebrajski (2020).

Bona Nova is a digitisation project of Bona typeface designed in 1971 by Andrzej Heidrich, the creator of Polish banknotes. Our concept, besides giving it a digital form, was to expand the character set, design the small caps, alternates and opentype functions for the typeface. Together with the original author we created two new versions – Regular and Bold to give the family a form of a classical triad. The complete family is distributed under open font license. It is also accompanied by six display fonts – Bona Sforza family. In 2019 Bona Nova was extended with new scripts: Cyrillic’s, IPA, Greek, Vietnamese, Arabic & Hebrew (2020).

🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐

Początkowo projekt kroju Bona Nova zakładał digitalizację jedynie odmiany kursywnej, zaprojektowanej przez pana Andrzeja Heidricha. Pojawił się zarzut, że w takiej formie ciężko będzie wykorzystywać krój, skazując go wyłącznie na użycie akcydensowe. Dlatego zebrałem dziesiątki przykładów liternictwa projektu pana Andrzeja Heidricha. Starałem się znaleźć charakterystyczne rozwiązania, które staną się punktem wyjścia do kreślenia odmiany pionowej. Autor oryginału ma swój niepodrabialny styl, na który składają się klasycyzujące proporcje, organiczne detale oraz subtelny kontrast. Po przygotowaniu kompletnego zestawu znaków do odmiany pionowej, zacząłem pracę nad odmianą Bold. Bona inspiracje czerpie z włoskiej antykwy renesansowej, dlatego nowopowstała odmiana Bold jest tylko delikatnie grubsza od regularnej ☞ Kiedy skończyłem pracę nad odmianami dziełowymi, brakowało mi czegoś ozdobnego. Tak narodził się pomysł zaprojektowania trzech odmian konturowych – Bona Sforza. Uzupełnienie zestawu stanowią odmiany Bona Title przeznaczone do składu nagłówków. Cała rodzina krojów Bona Nova składa się z dziewięciu odmian pozwalających na wszechstronne wykorzystanie.

In the beginning Bona Nova typeface project aimed simply to digitize the cursive style, designed originally by Andrzej Heidrich. A voice came up that in that form it will be difficult to find application for the design in common design, forcing just the display usage. This is why I gathered tons of Andrzej Heidrich lettering examples. I tried to find characteristic solutions, that would be a starting point to draw an upright version of Bona. Heidrich has his own unforgeable style, with classical proportions, limited details and subtle contrast. After preparing a complete set of upright characters I began working on the Bold version. Bona is inspired by the Italian renaissance antiqua, which is why the newly created Bold version is just slightly thicker than the regular. ☞ When I finished working on the text styles I felt that something more decorative is still missing. This is how an idea for designing contour styles – Bona Sforza came to life. Bona Title set is a supplement to the family and those styles are meant for display and titling purposes. The complete Bona Nova family consists of nine fonts that allow a versatile application.

Bona Nova Specimen

Open Type Features

Historia

The Story

🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐

1_Specyfikacja czcionki Bona z Zecerni ASP w Warszawie, fot. Mateusz Machalski
zdjęcie: Specyfikacja czcionki "Bona" z Zecerni ASP w Warszawie, fot. Mateusz Machalski
photo: Specimen of "Bona" in typesetting studio of Academy of Fine Arts in Warsaw p, Mateusz Machalski
2_Czcionki kroju Bona z Zecerni ASP w Warszawie, fot. Mateusz Machalski
zdjęcie: Czcionki kroju "Bona" z Zecerni ASP w Warszawie, fot. Mateusz Machalski
photo: Metal type set of "Bona" in typesetting studio of Academy of Fine Arts in Warsaw p, Mateusz Machalski
3_Czcionki kroju Bona z Zecerni ASP w Warszawie, fot. Mateusz Machalski
zdjęcie: Czcionki kroju "Bona" z Zecerni ASP w Warszawie, fot. Mateusz Machalski
photo: Metal type set of "Bona" in typesetting studio of Academy of Fine Arts in Warsaw p, Mateusz Machalski
4_Matryce do czcionki Bona w Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi, fot. Mateusz Machalski
zdjęcie: Matryce do czcionki "Bona" w Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi, fot. Mateusz Machalski
photo: Orginal "Bona" type matrices in Book Art Museum in Lodz, p. Mateusz Machalski
5_Leszek Bielki oraz Janusz Tryzno oglądają matrycę do czcionki Bona, fot. Mateusz Machalski
zdjęcie: Leszek Bielski oraz Janusz Tryzno oglądają matrycę do czcionki "Bona", fot. Mateusz Machalski
photo: Leszek Bielski and Janusz Tryzno looking at "Bona" type matrice, p. Mateusz Machalski

Bona to nazwa kroju pisma zaprojektowanego przez Andrzeja Heidricha w 1971 roku. Projekt przez lata istniał jedynie w formie ołowianej czcionki, dostępnej w kilku rozmiarach m.in. w zecerni asp w Warszawie. Sam krój jest antykwą z delikatnym kontrastem oraz włoską prowenencją. Klasyczne i z wyczuciem skonstruowane proporcje znaków przełamane są w wielu momentach odważnymi rozwiązaniami

... czytaj dalej

Bona is the name of a typeface designed by Andrzej Heidrich in 1971. For years its only existing form was metal type set, available in different sizes in typesetting studios, for instance the one of the Academy of Fine Arts in Warsaw. The typeface is a classical roman style design with delicate contrast and Italian background. The classical proportions constructer with great feeling are accompanied by bold solutions

... read on

Historia

The Story

🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐

1_Xero pełnego zestawu znaków, który był podstawą do nieudolnej digitalizacji w roku 2012, fot. Mateusz Machalski
zdjęcie: Xero pełnego zestawu znaków, który był podstawą do nieudolnej digitalizacji w roku 2012, fot. Mateusz Machalski
photo: Copy sheets of full character set of original Bona. This a4 paper was the starting point to the first attempt on digitising "Bona" in 2012, p. Mateusz Machalski
2_Zdjęcie z pierwszego spotkania z Panem Andrzejem Heidrichem w kawiarni Batida. r. 2012, fot. Mateusz Machalski
zdjęcie: Zdjęcie z pierwszego spotkania z Panem Andrzejem Heidrichem w kawiarni Batida. r. 2012, fot. Mateusz Machalski
photo: First meeting with Andrzejem Heidrichem in Batida cafe. r. 2012, p. Mateusz Machalski
3_Screen z nieudolnej digitalizacji Bony w 2012 roku
zdjęcie: Screen z nieudolnej digitalizacji "Bony" w 2012 roku
photo: Screen showing unsuccessful digitisation of "Bona" in 2012
4_Screen z nieudolnej digitalizacji Bony w 2012 roku
zdjęcie: Screen z nieudolnej digitalizacji "Bony" w 2012 roku
photo: Screen showing unsuccessful digitisation of "Bony" in 2012Screen showing unsuccessful digitisation of "Bona" in 2012
5_Screen z nieudolnej digitalizacji Bony w 2012 roku
zdjęcie: Screen z nieudolnej digitalizacji "Bony" w 2012 roku
photo: Screen showing unsuccessful digitisation of "Bona" in 2012
6_Porównanie orginalnej odbitki z nieudolną digitalizacją w 2012 roku
zdjęcie: Porównanie orginalnej odbitki z nieudolną digitalizacją w 2012 roku
photo: Comparison of orginal "Bona" print and unsuccessful digitisation from 2012

Na ii roku studiów na asp w Warszawie bardzo zainteresowałem się typografią. Wtedy pierwszy raz zetknąłem się z Boną w uczelnianej zecerni.
Po spotkaniu z Andrzejem Heidrichem oraz jego zgodzie na digitalizację , z marszu rozrysowałem większą część znaków. Wtedy wszystko kreśliłem w Illustratorze i kopiowałem do Fontlaba, co oczywiście odbijało się na jakości rysunku. Już wówczas miałem duże problemy z interpretacją niektórych detali. Nie wiedziałem, czy ujednolicać je czy nie, ścinać na ostro czy zmiękczać… Podczas korekty Marian Misiak zasugerował też ciekawą rzecz: Bona pomimo delikatnego pochylenia jest zdecydowanie kursywą, może doprojektuj do niej odmianę pionową. Pomysł bardzo mi się spodobał, jednak utwierdził mnie w przekonaniu, że muszę się jeszcze wiele nauczyć, by zrobić to tak, jak należy. Po korekcie wykreśliłem jeszcze kilka znaków i porzuciłem prace nad projektem

... czytaj dalej

During the second year of my studies at the Academy of Fine Arts in Warsaw I took interest in typography. It was then that I came across Bona for the first time in the typesetting studio of our school. After the meeting with Andrzej Heidrich and his approval of digitization I sat to redraw Bona right away. I outlined most of the characters in one sitting. I drew my curves in Illustrator and copied them to Fontlab, which of course took its toll on their quality. Even at that early stage I had some trouble with interpreting certain details. I did not know whether to unify them or not, make sharp cuts or soften them… During a critique session Marian Misiak suggested an interesting idea: “Despite only a delicate slant, Bona is an italic version. Perhaps you should add the upright one?”. I really liked the idea, and it only reassured me that I still have a lot to learn to do it right. After Marians remarks I drew a few more characters and abandoned the work

... read on

Historia

The Story

🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐

1_Oglądanie i korekta powiększonych skanów oryginalnych rysunków do Bony, fot. Leszek Bielski
zdjęcie: Oglądanie i korekta powiększonych skanów oryginalnych rysunków do "Bony", fot. Leszek Bielski
photo: Review and correction of orginal "Bona", p. Leszek Bielski
2_Szkicowa wersja triady Bony – Italic, Regular & Bold
zdjęcie: Szkicowa wersja triady "Bony" – Italic, Regular & Bold
photo: Sketch version of "Bona" basic styles – Italic, Regular & Bold
3_Dokumenty kroju Bona, fot. Mateusz Machalski
zdjęcie: Dokumenty kroju "Bona", fot. Mateusz Machalski
photo: Documentation of "Bona" type, p. Mateusz Machalski
4_Oglądanie kolekcji banknotów, fot. Mateusz Machalski
zdjęcie: Oglądanie kolekcji banknotów, fot. Mateusz Machalski
photo: Looking at my banknotes and the collection , p. Mateusz Machalski
5_Wstępne szkice i założenia dotyczące digitalizacji, fot. Mateusz Machalski
zdjęcie: Wstępne szkice i założenia dotyczące digitalizacji, fot. Mateusz Machalski
photo: Basic sketches and assumptions of digitisation, p. Mateusz Machalski

We wrześniu 2016 r., miało miejsce spotkanie w sprawie projektu Warszawskie Kroje. Paląc papierosa z Andrzejem Ludwikiem Włoszczyńskim, poznałem Leszka Bielskiego. Wtedy wtrąciłem parę słów o projekcie, który próbowałem zrealizować prawie pięć lat wcześniej. Leszek wydawał się być bardzo zainteresowany. Powiedział, że ostatnio miał okazję konsultować coś z Heidrichem oraz że warto byłoby powrócić do projektu digitalizacji Bony. Niewiele się zastanawiając, ustaliliśmy, że trzeba ponownie spotkać się z panem Andrzejem. Nie minął tydzień i już siedzieliśmy razem w stołówce wydawnictwa czytelnik. Tym razem ustaliliśmy dokładny plan działania. Rozmawiając wcześniej z Leszkiem, uznaliśmy, że sama digitalizacja Bonyv jest zbyt skromnym projektem i należy rozwinąć ją o odmianę, o której mówił wcześniej Marian Misiak. Doszliśmy do wniosku, że idealną bazą do składu książek jest klasyczna typograficzna triada (odmiana regular, italic oraz bold). Taki zestaw wystarczy do każdego projektu

... czytaj dalej

In September 2016 I attended a meeting for Warsaw Types project. After the lectures, during a cigarette brake with Andrzej Ludwik Wloszczynski I met Leszek Bielski. At that point, I mentioned a few words about the project that I attempted to do almost five years before that. Leszek seemed to be very interested. He said that he recently consulted something with Mr. Heidrich and that maybe it would be worth it to revise the project. Without thinking we decided that we need to set a meeting with Mr. Heidrich. Not even a week has passed and the three of us were sitting in the buffet of czytelnik publishing house. This time we made a solid plan. Discussing it with Leszek earlier we agreed that a simple digitization of Bona is too modest of a project and it needs expanding with and upright version, mentioned by Marian Misiak. We came to a conclusion that an ideal base for typesetting a book is a classic triad family (regular, italic and bold variants). This kind of options will make it possible to typeset a project of any kind

... read on

Historia

The Story

🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐

1_Zdjęcie klasera z oryginalnymi rysunkami Bony, fot. Mateusz Machalski
zdjęcie: Zdjęcie klasera z oryginalnymi rysunkami "Bony", fot. Mateusz Machalski
photo: Orginal "Bona" drawings, p. Mateusz Machalski
2_Oczyszczony w photoshopie skan litery M, fot. Mateusz Machalski
zdjęcie: Oczyszczony w photoshopie skan litery "M", fot. Mateusz Machalski
photo: Cleaned scan of "M" letter, p. Mateusz Machalski
3_Zdjęcie klasera z oryginalnymi rysunkami Bony, fot. Mateusz Machalski
zdjęcie: Zdjęcie klasera z oryginalnymi rysunkami "Bony", fot. Mateusz Machalski
photo: Orginal "Bona" drawings, p. Mateusz Machalski
4_Korekta oraz omówienie podstawowych założeń digitalizacji, fot. Leszek Bielski
zdjęcie: Korekta oraz omówienie podstawowych założeń digitalizacji, fot. Leszek Bielski
photo: Review and correction of "Bona Nova", p. Leszek BielskiReview and correction of orginal "Bona", p. Leszek Bielski
5_Porównanie automatycznej zamiany na krzywe (po prawej) ze zdigitalizowaną literą E (po lewej)
zdjęcie: Porównanie automatycznej zamiany na krzywe (po prawej) ze zdigitalizowaną literą "E" (po lewej)
photo: Comparison of automatic trace (right) with digitized "E" (left)
6_Szkicowe warianty rysunku litery s oryginalnej Bony, fot. Mateusz Machalski
zdjęcie: "Szkicowe" warianty rysunku litery "s" oryginalnej "Bony", fot. Mateusz Machalski
photo: "Sketches" of "s" versions in orginal "Bona", p. Mateusz Machalski
7_(od lewej) Porównanie skanu odbitki czcionki zecerskiej, skanu rysunku oryginalnej Bony oraz finalnej wersji Bona Nova
zdjęcie: (od lewej) Porównanie skanu odbitki czcionki zecerskiej, skanu rysunku oryginalnej "Bony" oraz finalnej wersji "Bona Nova" (po prawej)
photo: (left) Comparison of metal type, drawing of orginal "Bona" and final version of "Bona Nova" (right)

Na kolejne spotkanie Andrzej Heidrich przyszedł i zaprezentował nam zielony klaser w formacie a4, a w nim wszystkie znaki do Bony rozrysowane na pożółkłych kartonikach. Do czasu kolejnego spotkania skanowałem znaki i obrabiałem je od razu w Photoshopie, żeby otrzymać duże powiększenia każdej z liter. Całość zestawiłem ze skanami odbitek z zecerni asp. Wtedy pojawiła się konsternacja. Projekt Bony na kartonikach, a odbitki zecerskie – to dwa różne światy. Inna grubość liter, inne detale i proporcje szeryfów. Okazało się, że osoba przygotowująca matrycę musiała wyciąć cieńszą literę, by po odbiciu otrzymać obraz zbliżony do projektu. Mało tego, matryce różniły się między sobą – inny stosunek kontrastu miała litera w wysokości 6pt, inny zaś 18pt. W tym momencie zaczęliśmy się zastanawiać – co powinno być bazą, na której podstawie będziemy pracować? Decyzję odłożyliśmy na później. Trzeba było najpierw rozrysować wszystkie znaki, a potem sprawdzić wygląd kolumny tekstu i podjąć decyzję

... czytaj dalej

For the next meeting Mr. Heidrich came and showed us a green a4 binder containing all Bony characters he designed on old yellowed papers. Up until the next meeting I scanned the glyphs and cleaned the images in Photoshop, so I could get an enlarged reflection of each letter. I did a side by side comparison with the prints from the typesetting studio of the Academy of Fine Arts in Warsaw that I prepared. Then a bafflement came. The design of Bona existing on the papers and the prints – those were two completely different realms. Different thickness, details, serif proportions… It turned out that the person that prepared the matrices had to cut the lines thinner, so that the print would be closer to the original idea. If that was not enough, the matrices differed from each other between point sizes – different contrast was visible in 6 pt compared to 18 pt. At that time, we started to wonder – what should be the starting point for our work? We postponed the decision making for later. At first everything had to be drawn and tested, the decision would follow

... read on

Historia

The Story

🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐

1_Korekta kroju Bona Nova, fot. Mateusz Machalski
zdjęcie: Korekta kroju "Bona Nova", fot. Mateusz Machalski
photo: Correction of "Bona Nova", p. Mateusz Machalski
2_Digitalizacja – odmiana italic
zdjęcie: Digitalizacja – odmiana italic
photo: Digitisation – italic style
3_Pan Andrzej Heidrich przegląda sugerowane zmiany konstrukcyjne w niektórych literach, fot. Mateusz Machalski
zdjęcie: Pan Andrzej Heidrich przegląda sugerowane zmiany konstrukcyjne w niektórych literach, fot. Mateusz Machalski
photo: mr. Andrzej Heidrich looking at correction of "Bona Nova", p. Mateusz Machalski
4_Korekta kroju Bona Nova, fot. Mateusz Machalski
zdjęcie: Korekta kroju "Bona Nova", fot. Mateusz Machalski
photo: Correction of "Bona Nova", p. Mateusz Machalski
5_Dyskusja na temat zmian konstrukcyjnych w niektórych znakach, fot. Leszek Bielski
zdjęcie: Dyskusja na temat zmian konstrukcyjnych w niektórych znakach, fot. Leszek Bielski
photo: Discussing the changes in "Bona Nova" typeface, p. Leszek Bielski
6_Digitalizacja litery Q
zdjęcie: Digitalizacja litery Q
photo: Digitisation of Q letter
7_Korekta formy litery E oraz F w kroju Bona Nova
zdjęcie: Korekta formy litery E oraz F w kroju "Bona Nova"
photo: Correction of shape in "E" and "F" letters
8_Podstawowy zestaw znaków w zdigitalizowanej odmianie italic
zdjęcie: Podstawowy zestaw znaków w zdigitalizowanej odmianie italic
photo: Basic glyph set of digitized italic version of "Bona Nova"

Na kolejnym etapie, opisałem swoje wątpliwości co do tego, jak interpretować różne detale kroju, a było ich trochę. Szybko doszliśmy do wniosku, że podcięcia w Bonie (np. zakończenia i, l, itd.) powinny być robione na ostro, dzięki czemu krój zyska trochę współczesnego sznytu. Miałem również kilka uwag związanych z niektórymi detalami np. poprzeczka w EF była na tej samej wysokości. F, ze względu na duże dolne światło, musi mieć poprzeczkę nieco niżej i być delikatnie węższe od E. Pan Andrzej zdecydowanie poparł pomysł ostrych zakończeń oraz zgodził się na sugerowane korekty. Finalnie ujednoliciłem m.in. grubość poszczególnych elementów, jednak przymiarki do unifikacji szeryfów okazały się bezsensowne. Litery i oraz j mają zdecydowanie dłuższe szeryfy niż, na przykład, litery k, l, h, b, d, n, m, u…, co jest związane z ustawieniem dla tych znaków światła. Pan Andrzej specjalnie zaprojektował je tak, żeby trochę rozpychały najwęższe glify, dzięki czemu wyrównywało się światło w całym łamie

... czytaj dalej

During the next stage I described my doubts about how to interpret different details of the typeface, and there were a few. We quickly came to the conclusion that the cuts in Bona (for example the endings in I, L etc.) should have a sharp corner, which would give the design more of a contemporary character. I also had a few remarks regarding some other parts, for instance the horizontal bar in E and F was on the same height. In F the bar has to be set slightly lower and needs to be shorter, to balance more light in the bottom part of the glyph compared to E. Mr. Heidrich definitely supported the idea of sharp cuts and accepted the suggested corrections. Finally I unified the vertical stems, and after the first attempt to equalize the serif design I realized that this was pointless. Letters i and j have much wider serifs than k, l, h, b, d, n, m, u… which is a result of light setting for those glyphs. Mr. Heidrich designed them in a way that they expanded the narrower letters which equalized the light in a block of text

... read on

Historia

The Story

🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐

1_Moodboard z typografią wykonaną przez Andrzeja Heidricha – był pomocny przy szkicach do nowej odmiany Regular
zdjęcie: Moodboard z typografią wykonaną przez Andrzeja Heidricha – był pomocny przy szkicach do nowej odmiany Regular
photo: Typographic moodboard with works made by Andrzej Heidrich – was helpfull with sketches of "Bona Nova" regular
2_Przymiarki do odmiany regular – litera n w odmianie pionowej oraz italic
zdjęcie: Przymiarki do odmiany regular – litera "n" w odmianie pionowej oraz italic
photo: Sketches of regular style – letter "n" in upright and italic
3_Bona Italic & Regular
zdjęcie: Bona Italic & Regular
photo: Bona Italic & Regular
4_Pan Andrzej Heidrich ogląda efekt pracy nad odmianą pionową, fot. Mateusz Machalski
zdjęcie: Pan Andrzej Heidrich ogląda efekt pracy nad odmianą pionową, fot. Mateusz Machalski
photo: mr. Andrzej Heidrich looking at regular style of "Bona Nova", p. Mateusz Machalski
5_Rysunki znaków diakrytycznych w oryginalnej Bonie
zdjęcie: Rysunki znaków diakrytycznych w oryginalnej Bonie
photo: Diacritic signs in orginal "Bona"

Po przygotowaniu bazowych glifów kursywy, przyszedł czas na przymiarki do odmiany pionowej. Była to swojego rodzaju łamigówka, ponieważ sposobów na zbudowanie regulara na podstawie istniejącego italica było kilka. Z pomocą przyszedł Leszek, który przygotował zestaw moodboardów z typografią Andrzeja Heidricha. Zauważyliśmy pewne charakterystyczne cechy dla liter zaprojektowanych na banknotach, znaczkach i okładkach. Po przestudiowaniu całości materiału można było zacząć szkicowanie nowej odmiany. Od początku wiedziałem, że tym, co tworzy charakter Bony, są przede wszystkim: mocno asymetryczne szeryfy, stosunkowo wysoka poprzeczka w H, B, A, E, F oraz organiczne wejścia łączników w elementach poziomych. Na spotkanie przygotowałem zestaw kilkunastu znaków z odmiany regular, które następnie omówiliśmy z panem Andrzejem. Wyraził aprobatę, jednak miał kilka wątpliwości do liter a, s, g, k oraz szerokości wersalikowego H. Po spotkaniu i zanotowaniu uwag, można było rozrysować cały zestaw znaków

... czytaj dalej

After finishing the basic glyphs for the italic version, it was time to make an attempt on the upright. It was a kind of a puzzle, as there were multiple ways to build a regular version from the original italic. Leszek proved himself very helpful at that point, as he prepared a set of moodboards with Heidrich’s lettering. We noticed a few characteristic features for the letters designed on the banknotes, stamps and covers. After studying the material it was time to start sketching. I knew right away that what defined the character of Bona are the asymmetrical serifs, high horizontal stem in H, B, A, E, F and organic connection between the horizontal and vertical elements of letters. I prepared a set of a few characters from the regular version to discuss with Mr. Heidrich during our next meeting. He approved them, but expressed his doubts about a, s, g, k and the width of H. After the meeting and noting the remarks I could get to designing the whole character setAfter finishing the basic glyphs for the italic version, it was time to make an attempt on the upright. It was a kind of a puzzle, as there were multiple ways to build a regular version from the original italic. Leszek proved himself very helpful at that point, as he prepared a set of moodboards with Heidrich’s lettering. We noticed a few characteristic features for the letters designed on the banknotes, stamps and covers. After studying the material it was time to start sketching. I knew right away that what defined the character of Bona are the asymmetrical serifs, high horizontal stem in H, B, A, E, F and organic connection between the horizontal and vertical elements of letters. I prepared a set of a few characters from the regular version to discuss with Mr. Heidrich during our next meeting. He approved them, but expressed his doubts about a, s, g, k and the width of H. After the meeting and noting the remarks I could get to designing the whole character set

... read on

Historia

The Story

🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐

1_Próbka tekstu z użyciem odmian Regular & Italic
zdjęcie: Próbka tekstu z użyciem odmian Regular & Italic
photo: Sample text using Regular & Italic styles
2_Leszek dyskutuje z panem Andrzejem Heidrichem na temat postępu prac nad odmianą Regular, fot. Mateusz Machalski
zdjęcie: Leszek dyskutuje z panem Andrzejem Heidrichem na temat postępu prac nad odmianą Regular, fot. Mateusz Machalski
photo: Leszek discusing with mr. Andrzej Heidrich about regular version, fot. Mateusz Machalski
3_poprawki w oryginalnej odmianie pochyłej, fot. Mateusz Machalski
zdjęcie: Poprawki w oryginalnej odmianie pochyłej, fot. Mateusz Machalski
photo: Corrcetion in italic styles, p. Mateusz Machalski
4
zdjęcie: Litera "A" w wersji wersalikowej, kapitalikowej i minuskułowej
photo: Letter "A" in uppercase, small caps & minuscule
5_Praca nad znakami diakrytycznymi
zdjęcie: Praca nad znakami diakrytycznymi
photo: Work on diacritic signs
6_Projekt znaku & w odmianie Italic
zdjęcie: Projekt znaku & w odmianie Italic
photo: Sign "&" in italic version

Cały czas nierozwiązany pozostawał problem grubości odmiany pionowej. W krojach z doby renesansu przeważały kursywy zdecydowanie odstające od charakteru odmian pionowych. Oprócz samej formy, kontrastowały również grubością znaków. Dzięki temu italic w tekstach wyraźnie się odcinał, wyróżniając zaplanowane treści. Bazowy zestaw regulara powstał na identycznych wymiarach co oryginalna Bona. Jednak szybko doszedłem do wniosku, że optycznie jest on zbyt cienki. Dodatkowo organiczna i ekspresyjna forma znaków w italicu była wyraźnie ciemniejsza. Dlatego całość została delikatnie pogrubiona. Z pomocą przyszedł Robert Oleś, który od pierwszych szkiców sugerował, że całość jest zbyt delikatna dla maszyn offsetowych i niezbędna jest ich korekta. Następnie zacząłem pracę nad zestawem kapitalików. Oryginalna Bona posiadała ograniczony zestaw znaków. Dziś ciężko wyobrazić sobie krój dziełowy, który nie posiada zestawu small capsów

... czytaj dalej

The thing that remained unresolved was the width of the upright version. In the renaissance typefaces italics that were much different from the uprights were dominating. Besides the form itself they had a big width difference between italics and regular. It allowed the cursive in text to be clearly different from the rest of the text, visually emphasizing the highlighted words. The first version of regular Bona had the same width as the italic. However, I quickly decided that it is too thin optically, so everything was slightly thickened. Robert Oleś helped at that point, as he suggested from the very beginning that the proposed letters are too thin for offset print technology. Next, I started working on small caps. Original Bona had a limited set of characters. It is hard to imagine a text typeface that has no small caps designed nowadays

... read on

Historia

The Story

🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐

1_Praca nad odmianą Bold, fot. Mateusz Machalski
zdjęcie: Praca nad odmianą Bold, fot. Mateusz Machalski
photo: Work on bold version, p. Mateusz Machalski
2_3 mastery kroju Bona Nova – Italic, Regular & Bold
zdjęcie: 3 mastery kroju "Bona Nova" – Italic, Regular & Bold
photo: 3 masters of "Bona Nova" – Italic, Regular & Bold
3_Korekta wszystkich odmian, fot. Mateusz Machalski
zdjęcie: Korekta wszystkich odmian, fot. Mateusz Machalski
photo: Correction of all styles, p. Mateusz Machalski
4_Projekt znaku & w masterze Bold
zdjęcie: Projekt znaku & w masterze Bold
photo: Project of "&" sign in bold master
5
zdjęcie: Praca nad znakami diakrytycznymi
photo: Work on diacritic signs
6_Projekt ogonków w E – po prawej stronie finalna wersja Ę
zdjęcie: Projekt ogonków w E – po prawej stronie finalna wersja Ę
photo: First (left) and final (right) version of "ogonek sign"
7_Rozmowa z panem Andrzejem Heidrichem o postępie prac nad znakami diakrytycznymi, fot. Leszek Bielski
zdjęcie: Rozmowa z panem Andrzejem Heidrichem o postępie prac nad znakami diakrytycznymi, fot. Leszek Bielski
photo: Discusing on diacritic marks with mr. Andrzej Heidrich, p. Mateusz Machalski

Po zamknięciu podstawowego zestawu znaków w italicu oraz regularze, trzeba było rozpocząć prace nad odmianą grubą – bold. Problemem był kontrast – czy litera ma przybierać wyłącznie na wadze pionowych elementów a’la Didot czy raczej powinna się skalować? Testy w druku rozwiązały problem. Na pionach Bona przyrasta ok. 120%, natomiast poziome elementy skalują się o ok. 50% grubości. Dalsza praca koncentrowała się na projekcie kolejnych znaków. W pierwszej kolejności skupiłem się na znakach diakrytycznych. O ile carony, circumflexy, brave’y nie budziły wątpliwości, o tyle problemy pojawiły się przy ogonkach. Oryginalne były zbyt lekkie i za małe. Po pierwszych przymiarkach wrzuciłem zestaw znaków na stronę Bona Nova – gdzie wywiązała się dyskusja na temat tego jak powinny one wyglądać. Na kolejnym spotkaniu zaprezentowaliśmy panu Andrzejowi komplet znaków diakrytycznych we wszystkich odmianach. Pomimo, że ok. 600 znaków było już zaprojektowanych, to wciąż zostało bardzo dużo do zrobienia

... czytaj dalej

The next step, after base character set for regular and italic, was to start the work on bold. Here the problem was contrast. Should the letter gain weights only on vertical elements like in a’la Didot, or should it be scaled. Printing the text for testing solved our problem. On vertical lines Bona gains around 120% and on the horizontal 50%.
Further work focused on expanding the character set. Firs I focused on diacritics. While caron, circumflex and breve are not problematic, ogonek can be. The original design was too light and small. When I uploaded the first attempt of diacritics to Bona Nova fanpage it instantaneously sparked a discussion on their form. On the next meeting we showed Mr. Heidrich the full set of diacritics for each version. Even though 600 characters were already designed, there was still plenty of work left

... read on

Historia

The Story

🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐

1_Korekta kolejnego zestawu znaków, fot. Mateusz Machalski
zdjęcie: Korekta kolejnego zestawu znaków, fot. Mateusz Machalski
photo: Correction of new glyphs, p. Mateusz Machalski
2_Projekt ligatury sty
zdjęcie: Projekt ligatury "sty"
photo: "sty" ligature project
3_Część ligatur w kroju Bona Nova
zdjęcie: Część ligatur w kroju "Bona Nova"
photo: Sample ligatures in "Bona Nova"
4_Projekt ligatury ffk
zdjęcie: Projekt ligatury ffk
photo: "ffk" ligature project
5_Pan Andrzej ogląda powiększającą się kolekcję banknotów, fot. Mateusz Machalski
zdjęcie: Pan Andrzej ogląda powiększającą się kolekcję banknotów, fot. Mateusz Machalski
photo: mr. Andrzej Heidrich watching growing collection of foreign banknotes, p. Mateusz Machalski

Oryginalna Bona miała, wykreślone cyfry nautyczne w odmianie italic, które wystarczyło przerysować i nanieść korektę. Mając ten zestaw mogłem narysować nowe cyfry dla odmiany regular oraz bold. Jednak w takim kroju jeden set cyfr to za mało, dlatego powstał wariant lining figures, następnie zaś small caps. Aż wreszcie, dla każdego z tych wariantów, opcja tabelaryczna.
Kolejną istotną sprawą była praca nad ligaturami. Oryginalna Bona posiadał trzy ligatury – fi, fl, ff. Na początku zaczęły więc powstawać ligatury litery f ze wszystkimi znakami z wydłużeniami górnymi – fb, fh, fk, fl. W kolejnej fazie zostały rozwinięte o kolejne konfiguracje – ffb, ffh, ffk, ffl oraz oczywiście – ffi.
Studiując różne historyzujące kroje, np. Garalda Xaviera Dupré, doszedłem do wniosku, że set trzeba poszerzyć o różne kombinacje liter t, f, w, y, v. Ostatnią fazą prac nad ligaturami było przygotowanie setów ozdobnych dla dwuznaków i trójznaków: st, sp, ct, stu, stv, stw, sty, itd. Dzięki temu powstało około 50 kolejnych ligatur

... czytaj dalej

Bona had a set of non-lining figures in the italic version, that only needed redrawing and correcting. Having this set I was able to draw new figures for regular and bold versions. However, it is not sufficient to have only one set of digits in a typeface. This is why a set of lining figures was designed (all caps proportions) and small caps followed.
The next important matter was the ligatures design. As I mentioned, Bona originally had three ligatures – fi, fl, ff, so the first step was creating the ligatures of letter f with all glyphs containing ascenders – fb, fh, fk, fl. They were then expanded with more configurations – ffb, ffh, ffk, ffl and of course ffi. Studying different typefaces with a clear historic inspiration, for instance Garald by Xavier Dupré, I came to a conclusion, that the ligature set needs to be expanded with a variety of options for t, f, w, y, v, etc. The last phase of the ligature work was preparing decorative sets for dual and triple letter groups: st, sp, ct, stu, stv, stw, sty. It all resulted with around 50 new ligatures

... read on

Historia

The Story

🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐

1_Korekta cyfr oraz prezentacja postępu prac, fot. Anna Wielunska
zdjęcie: Korekta cyfr oraz prezentacja postępu prac, fot. Anna Wielunska
photo: Digits correction and presentation of work progress, p. Anna Wielunska
2_Orginalny wariant swash dla litery B
zdjęcie: Orginalny wariant swash dla litery "B"
photo: Orginal swash variant of "B" letter
3_Rysunek charakterystycznej litery Q w wariancie swash
zdjęcie: Rysunek charakterystycznej litery "Q" w wariancie swash
photo: Drawing of "Q" letter in swash variant
4_Dyskusja na temat wariantów swashowych, fot. Mateusz Machalski
zdjęcie: Dyskusja na temat wariantów swashowych, fot. Mateusz Machalski
photo: Discussion about swash styles, p. Mateusz Machalski
5_Odmiana swsh w użyciu
zdjęcie: Odmiana swsh w użyciu
photo: Swash styles in use
6_Konstrukcja litery D.swsh
zdjęcie: Konstrukcja litery "D.swsh"
photo: Construction of "D.swsh"

W oryginalnej Bonie funkcjonowało kilka liter z cugami – rodzajem automatycznego swash’a. Od samego początku wiedziałem, że w cyfrowej wersji kroju trzeba będzie poszerzyć ten zestaw. W pierwszej szkicowej wersji, cugi nie zdobyły uznania. Robert zasugerował, że charakteru swash’y należy szukać w piśmie odręcznym. Adam natomiast uważał, że są urocze i warto je zostawić. Podczas korekty u Michała Jarocińskiego uznaliśmy, że można podjąć próbę znalezienia pośredniego rozwiązania. Powiększyć swash’e oraz dopracować górną partię, żeby sam ogon zyskał więcej dynamiki. Najwięcej zabawy sprawiła litera Q. Jej ozdobna wersja zawsze mnie zachwycała, dlatego wykorzystałem szansę i wrzuciłem taką wersję znaku do setu swash’y. Oczywiście, kilka osób zarzuciło mi, że taka forma Q mocno odstaje ekspresją od reszty wariantów ozdobnych. Szukając rozwiązania, zdałem się na to, co mówił pan Andrzej, że czasami pozornie niepasujący element może wpłynąć na charakter całości i nie trzeba kurczowo trzymać się zasad. Q zostało

... czytaj dalej

In the original Bona there were a few letters with tails – kind of an automatic swash. Since the beginning of the project I knew, that it will need expanding. In the first version that was uploaded to Bona Nova the tails did not gain positive feedback. Robert suggested to seek the character of the swash in handwriting, while Adam claimed that mechanical tails are cute and they should remain in the project as they are an interesting testimony of times passed. During a consultation session with Michal we decided that maybe we can find a solution that would address both concepts – enlarge the swash and rework the upper part of the capital letters, so that the tail would gain a bit more dynamics. The most fun letter to work with was Q. I always adored the decorative version of this glyph, so I took the opportunity to add a very expressive variation to the set. Of course, there were voices stating that this form is too different from the other decorative versions of letters. While I was looking for an answer, I based my decision on what Mr. Heidrich told me – that sometimes an element that does not fit at first glance, can affect the character of the whole design, and maybe it is not a necessity to hold on tightly to the rules. The expressive Q remained in the end

... read on

Historia

The Story

🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐🙐

1_Po spotkaniu na którym prezentowaliśmy finalną wersję Bona Nova, fot. Anna Wieluńska
zdjęcie: Po spotkaniu na którym prezentowaliśmy finalną wersję Bona Nova, fot. Anna Wieluńska
photo: Meeting after finishing the work, p. Anna Wieluńska
2_Superscript oraz subscript w użyciu
zdjęcie: Superscript oraz subscript w użyciu
photo: Superscript & subscript in use
3_Nanoszenie poprawek do kroju Bona Nova przesyłanych przez grupę testerów, fot. Mateusz Machalski
zdjęcie: Nanoszenie poprawek do kroju Bona Nova przesyłanych przez grupę testerów, fot. Mateusz Machalski
photo: Correction after feedback from testers group, p. Mateusz Machalski
4_Szkic Andrzeja Heidricha do Bony Bold
zdjęcie: Szkic Andrzeja Heidricha do "Bony" bold
photo: Old "Bona" bold sketch by Andrzej Heidrich
5_Kreślenie ostatnich brakujących znaków
zdjęcie: Kreślenie ostatnich brakujących znaków
photo: Making the last glyphs
6_Kreślenie ostatnich brakujących znaków
zdjęcie: Kreślenie ostatnich brakujących znaków
photo: Making the last glyphs
7_Pan Andrzej Heidrich prezentujący szkic banknotu podczas przeprowadzania wywiadu do książki Bona Nova, fot. Mateusz Machalski
zdjęcie: Pan Andrzej Heidrich prezentujący szkic banknotu podczas przeprowadzania wywiadu do książki Bona Nova, fot. Mateusz Machalski
photo: mr. Andrzej Heidrich showing his banknote sketch during the an interview for the book, p. Mateusz Machalski
8_Jeden z punktatorów zaprojektowanych przez Anię Wieluńską
zdjęcie: Jeden z punktatorów zaprojektowanych przez Anię Wieluńską
photo: One of the pointing hands designed by Ania Wieluńska

Na sam koniec rysowania znaków zostawiłem: znaki muzyczne, matematyczne, waluty, super script, subscript, ordinalsy, ułamki i resztę męczącej roboty. No, ale trzeba to przecież zrobić, żeby krój był kompletny. Najwięcej problemów sprawiło przygotowanie ordinals-ów w odmianie pochyłej. Przez to, że są one o ok. 50% mniejsze od liter, trzeba było skorygować ich grubość. Co należało, oczywiście, wykonać ręcznie, ponieważ master bold italic nigdy nie powstał. Poprosiłem pana Andrzeja o wypożyczenie przygotowanego przez niego starego szkicu, przedstawiającego jak mogłaby wyglądać gruba kursywa. Zaproponowane tam rozwiązania zupełnie mi jednak nie odpowiadały. Kilka dobrych dni minęło, zanim udało mi się znaleźć odpowiednią grubość i kontrast dla tego zestawu znaków.
Na koniec Ania Wieluńska, w ciągu kilku dni wykreśliła szeroki zestaw rączek, które bardzo dobrze korespondowały z kaligraficznym charakterem kroju. Tym sposobem prace przy rysowaniu znaków dobiegły końca. Finalnie Bona Nova zawiera ponad 1200 znaków.

... czytaj dalej

For the very end I left the part that I dislike the most – superscript, subscript, ordinals, fractions , and the rest of the tiring, craft work. But in has to be done so the typeface is complete. Preparing slanted ordinals caused the most trouble of all. They are 50% smaller than the rest, so the thickness needed to be adjusted, which meant that they had to be hand drawn as a bold italic master never came to life. I asked Mr. Heidrich to lend me a sketch that he prepared with a bold italic concept, but the proposed solution was not to my liking. A few solid days had to pass before I managed to find a proper thickness and contrast for this set of characters.
At the end Ania Wieluńska took a few days and brought a great set of hands, that perfectly corresponded with the calligraphic character of the typeface. At that point, the stage of drawing glyphs came to an end. Finally Bona Nova/span> had more than 1200 characters.

... read on
Pobierz Download Bona Nova Family

Kliknięcie przeniesie Cię na stronę Capitalics.wtf,
z której można pobrać za darmo 3 podstawowe odmiany (Regular, Italic & Bold)
oraz kupić 6 odmian dopełniających (Bona Title & Bona Sforza)

Click will take you to Capitalics.wtf, where you can
download 3 basic styles (Regular, Italic & Bold) for free
and buy 6 extra styles (Bona Title & Bona Sforza)

Bona Nova jest dla naszego zespołu bezprecedensową typograficzną przygodą. Mamy nadzieję, że dzięki naszej pracy dziedzictwo kulturowe w postaci Bony, jak i twórczość pana Andrzeja Heidricha pozyskają nowe grono wiernych wielbicieli. Projekt nie kończy się w tym momencie – chcemy go rozwijać, a do tego potrzebujemy Was. Jesteśmy ciekawi jak Bona sprawdzi się w Waszych projektach. Chętnie zobaczymy użycie kroju i odpowiemy na wszystkie pytania pod adreseminfo@machalski.wtf

Bona Nova is an unprecedented typographic adventure for our team. We hope, that our work will allow the cultural heritage of Bona and the work of Andrzeja Heidricha to gain new followers and fans.
The project does not end at this point – we wish to expand it and we need your support. We are curious how Bona will work in your designs. We will be glad to see any examples of the font in use and to answer any questions atinfo@machalski.wtf

Materiały prasowe (kliknij żeby pobrać)

Press resources (click to download)